PROJEKTY PARTNERSKIE

W latach 2015 – 2016 Fundacja RenesArt współpracowała ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza z Krakowa dla potrzeb realizacji ogólnopolskich projektów pt.: “Hip, Hop, hejterom Stop” oraz “Duży pies nie szczeka”. Celem projektów było wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji i kultury za pomocą teatru improwizacji, muzyki i filmu, a także zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści. Fundacja RenesArt odpowiadała za realizację części projektu na poziomie lokalnym w Orzyszu i w Nowych Gutach na Mazurach, zapewniając dla młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum im.  Adama Mickiewicza w Orzyszu lokal na warsztaty (sale w Domu Pracy Twórczej Renesowo), wolontariuszy i ekspertów (konsultacje artystyczne i prowadzenie warsztatów). Projekty były finansowane z funduszu EOG “Obywatele dla demokracji”, a operatorem głównym dotowanych działań było Stowarzyszenie Willa Decjusza z Krakowa.

Efektem projektu “Duży pies nie szczeka” jest książka adresowana do nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, którzy pracują z młodzieżą i poszukują nowych, inspirujących metod, by uczyć tolerancji, otwartości i szacunku. Wydawnictwo składa się z trzech części: w pierwszej zaprezentowano przekrojową historię teatru improwizowanego na świecie oraz jego nieśmiałe początki nad Wisłą. Z części drugiej dowiemy się, jak za pomocą teatru improwizowanego przeciwdziałać mowie nienawiści, uczyć tolerancji i akceptacji, uruchamiać inicjatywę i kreatywność. Trzecia część to praktyczne porady dla nauczycieli z zakresu metod wykorzystania teatru Impro w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży plus opisy przykładowych gier i ćwiczeń). 

Publikacja powstała w ramach projektu Stowarzyszenia Willa Decjusza pod nazwą “Duży pies nie szczeka”, realizowanego w ramach programu “Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Polecamy książkę i stronę FB projektu “Duży pies nie szczeka”!

Plik pdf z książką w załączniku – do zamieszczenia na stronie fundacji RenesArt

Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=PeqIkj137oI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0m42mqmEkggdJ5VG8K94W88HAFJer2r5wMLQiRLHLp54MPwhoeKnLit7k

link do FB projektu: https://www.facebook.com/duzypiesnieszczeka

Książka 

Przewiń do góry