ANDRZEJ RENES

Polski rzeźbiarz, twórca pomników, malarz i promotor kultury. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli (Académie Royale des Beaux-Arts). Jest autorem wielu pomników, wśród których najbardziej znany jest pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaprojektował również pomniki upamiętniające Premiera Władysława Grabskiego, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką oraz Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Jest autorem rzeźb inspirowanych muzyką Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Jego prace z cyklu “Homage a Chopin” prezentowane były podczas XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina, a także podczas VI Międzynarodowego Festiwalu “Odkrywamy Paderewskiego”. Od kilku lat tworzy rysunki będące graficznym zapisem impresji muzycznych z koncertów m.in.: Krzysztofa Pendereckiego, Leszka Możdżera, Jerzego Maksymiuka, Krzesimira Dębskiego. Jest autorem licznych projektów nagród wręczanych corocznie m.in.: Wiktora – nagrody dla osobowości telewizyjnych i Czempiona – nagrody dla 10 najlepszych polskich sportowców roku. Jego rzeźby i instalacje prezentowane były na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych. Poza twórczością rzeźbiarską, jako prezes Fundacji RenesArt, wspiera działania na rzecz rozwoju kultury, edukacji i nauki. Od wielu lat pomaga dzieciom niepełnosprawnym – wydał 4 książki edukacyjne dla dzieci niewidomych. W 1999 roku otrzymał przyznawany przez dzieci Order Uśmiechu. W 2011 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2015 odznaką Gloria Artis.

ANDRZEJ RENES

Polish sculptor, painter and promoter of culture. A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Royal Academy of Fine Arts in Brussels (Académie royale des Beaux-Arts). He is the author of many monuments, the most famous of which is the monument of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw. His sculptures include monuments of Prime Minister Władysław Grabski, President Lech Kaczyński with his wife, the Mayor of Warsaw Stefan Starzyński and the Prague Cappella Band. He has also created sculptures inspired by the music of Fryderyk Chopin, Michał Kleofas Ogiński and Ignacy Jan Paderewski. His works from the series Homage and Chopin were presented during the 12th Chopin International Piano Competition, as well as during the 6th International We Discover Paderewski Festival. For several years, he has been creating drawings and paintings that record graphically musical impressions from concerts given by Krzysztof Penderecki, Leszek Możdżer, Jerzy Maksymiuk, and Krzesimir Dębski. He has designed numerous awards given annually, including: the Wiktor awards for television personalities, the Czempion awards given by the sports daily Przegląd Sportowy for the top 10 Polish athletes of the year, and the Władysław Grabski prize from the Polish National Bank. His sculptures and installations have been displayed at individual exhibitions at home and abroad, and are found in museums and private collections. In addition to sculpting, as the president of the RenesArt Foundation, he supports activities that develop culture, science and education. Since 1983, he has been conducting workshops with people with disabilities and has published four educational books for blind children. In 1999, he received the Order of the Smile awarded by children, in 2011 he was awarded the Silver Cross of Merit, and in 2015 he received the Meritorious for Culture Gloria Artis silver medal.

Przewiń do góry